Lidmaatschap en contributie

Lid worden van AVW kan in principe iedereen, maar we verwachten dat het diegenen zijn die graag willen (gaan) hardlopen en daarbij gebruik willen maken van de deskundige begeleiding en trainingen die de vereniging biedt.

Een lidmaatschap kan op elk moment ingaan en wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar, met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar. Het verenigingsjaar loopt overigens gelijk aan het kalenderjaar, d.w.z. van 1 januari t/m 31 december.
Bij opzegging eindigt het lidmaatschap dan in principe per einde van het lopende jaar.
Belangrijk:
om automatische verlenging van het lidmaatschap met weer een jaar te voorkomen, dient men zich vóór 1 november schriftelijk af te melden als lid bij de ledenadministratie@avwaterweg.nl. Iemand die zich tussen 1 november en 31 december afmeldt als lid, is dus ook het daaropvolgende (gehele) jaar nog lid, waarbij vanzelfsprekend ook de verplichting tot het betalen van de vastgestelde contributie blijft bestaan.

Het inschrijfformulier kan HIER worden ingevuld.

De cursus ‘beginnende loper' die AVW elk najaar aanbiedt, staat open voor iedere belangstellende en is niet direct gekoppeld aan een lidmaatschap.

Wil je wat meer informatie over de trainingen? Wil je een keertje meetrainen of wil je je aanmelden als lid? Stuur een mailtje naar info@avwaterweg.nl. Je bent ook altijd welkom om een training bij te wonen op de dinsdag- of donderdagavond, aanvang 20:00 uur.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.
De contributiebedragen voor 2019 zijn als volgt:
€ 100,00 voor Senioren/Masters (geboren vóór 2000)
€ 60,00 voor Junioren (geboren in of na 2000)

Wanneer men ook nog wil beschikken over de zogeheten wedstrijdlicentie van de Atletiekunie, dan komt het volgende bedrag boven op de contributie:
€ 23,20 (voor Senioren/Masters) of € 14,50 (voor Junioren).

De totaalbedragen (contributie plus wedstrijdlicentie) zijn dan als volgt:
€ 123,20 (Senioren/Masters)
€ 74,50 (Junioren)

Bijzonderheden:
Op het aanmeldingsformulier dient het toetredende lid de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie te laten incasseren. De incasso wordt aan het einde van het eerste kwartaal uitgevoerd, voor het hele bedrag ineens.
Wanneer men zich aanmeldt als nieuw lid, zal naast de contributie en eventuele wedstrijdlicentie, ook een eenmalige bijdrage van € 5,00 in rekening gebracht worden. Dit zijn de inschrijfkosten van de Atletiekunie.
Wanneer men zich gedurende een lopend jaar aanmeldt als nieuw lid, zal op de voormelde contributiebedragen een reductie van 20% verleend worden voor elk heel kwartaal dat verstreken is op het moment van ingang van het lidmaatschap. Voor inschrijfkosten en eventuele wedstrijdlicentie kan geen reductie toegepast worden.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.