Lidmaatschap en contributie

Loop je al geruime tijd op eigen gelegenheid hard of ben je nog onervaren en wil je onder deskundige begeleiding deelnemen aan onze beginnerscursus hardlopen of powerwalken, kom dan kennismaken bij Atletiekvereniging Waterweg (AVW).

AVW biedt meerdere mogelijkheden van het eenmalig deelnemen aan een cursus tot aan een lidmaatschap.
Een lidmaatschap kan op elk moment ingaan en wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar, met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, d.w.z. van 1 januari t/m 31 december.
Bij opzegging eindigt het lidmaatschap dan in principe per einde van het lopende jaar.
Belangrijk:
om automatische verlenging van het lidmaatschap met weer een jaar te voorkomen, dient men zich vóór 1 november schriftelijk af te melden als lid bij de ledenadministratie@avwaterweg.nl. Iemand die zich tussen 1 november en 31 december afmeldt als lid, is dus ook het daaropvolgende (gehele) jaar nog lid, waarbij vanzelfsprekend ook de verplichting tot het betalen van de vastgestelde contributie blijft bestaan.

Het inschrijfformulier kan HIER worden ingevuld.

De cursussen ‘beginnende hardloper' en 'powerwalken' die AVW elk najaar aanbiedt, staan open voor iedere belangstellende en zijn niet direct gekoppeld aan een lidmaatschap. Er gelden aparte eenmalige tarieven.

Wil je wat meer informatie over de trainingen? Wil je meetrainen of wil je je aanmelden als lid? Stuur een mailtje naar info@avwaterweg.nl.
Twijfel je nog? Je bent van harte welkom om maximaal 1 maand vrijblijvend deel te nemen aan onze trainingen op de dinsdag- of donderdagavond, aanvang 20:00 uur.
Daarna is lidmaatschap verplicht.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. 
De tarieven zijn als volgt:

 

2023

2024

Contributie per jaar

€ 105,00

 € 110,00

Contributie junioren per jaar*

€ 62,50

€ 65,00

Inschrijfkosten eenmalig nieuw lidmaatschap

€ 5,00

€ 5,00

Wedstrijdlicentie Atletiekunie per jaar

€ 25,35

€ 27,00

Cursus beginnende hardloper

€ 45,00

 € 45,00

Cursus powerwalken

€ 45,00

 € 45,00

Donateur

€ 25,00

 € 25,00

*) Contributie junioren 2021 geldt voor leden geboren in of na 2003.

Wanneer men wil beschikken over de zogeheten wedstrijdlicentie van de Atletiekunie, dan komt het genoemde bedrag bovenop de contributie. Informatie over een wedstrijdlicentie is terug te vinden op de website van de Atletiekunie.

De cursus beginnende hardloper start jaarlijks in september. Deze cursus loopt tot en met januari van het daarop volgende jaar en wordt afgesloten met deelname aan de Ruitenburg Halve. De genoemde kosten zijn inclusief deelname Ruitenburg Halve. De cursus powerwalken start jaarlijks in september. Deze cursus loopt tot en met december.

Bijzonderheden:
Op het aanmeldingsformulier dient het nieuwe lid de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie te laten incasseren. De incasso wordt in de laatste week van maart uitgevoerd, voor het hele bedrag ineens.

Wanneer men zich aanmeldt als nieuw lid, zal naast de contributie en eventuele wedstrijdlicentie, ook de inschrijfkosten van de Atletiekunie worden geïncasseerd.

Wanneer men zich gedurende een lopend jaar aanmeldt als nieuw lid, zal op de voormelde contributiebedragen een reductie van 20% verleend worden voor elk heel kwartaal dat verstreken is op het moment van ingang van het lidmaatschap. Concreet betekent dit een korting van € 20,- bij aanmelden in de periode 1 april – 30 juni, € 40,- bij aanmelden in de periode 1 juli – 30 september en € 60,- bij aanmelden in de periode 1 oktober – 31 december.
Voor inschrijfkosten en eventuele wedstrijdlicentie wordt geen reductie toegepast.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

De eenmalige bijdrage voor de cursussen ‘beginnende hardloper’ en ‘powerwalken’ worden circa na drie weken start cursus geïncasseerd.