Notulen ALV

Traditioneel wordt de Algemene LedenVergadering van AV Waterweg drie dagen voor de Rotterdammarathon gehouden.
Op 5 april 2018 jaar werden secretaris Josee Jans en trainingscoördinator Gerard de Lange herkozen in het bestuur en vond een levendige discussie plaats over de nieuwe clubkleding dan wel het nieuwe clublogo.
Als gevolg van de AVG (privacywet) zijn in onderstaande notulen de namen van de leden vervangen door anonieme aanduidingen. De bestuursleden worden, met hun toestemming, bij name genoemd. De originele versie van de notulen, met namen, kan door leden aangevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Notulen ALV 2018