Laatste AVW-nieuws

Vrijdagavond 23 oktober vond de verlate ALV plaats met het bestuur in de kantine en bijna 30 leden ingelogd op Microsoft Teams om een terugblik aan te horen over de afgelopen anderhalf jaar bij de vereniging en een actieve bijdrage te leveren aan de invulling van de toekomstige activiteiten.
Hoewel er bij de reguliere ALV in april altijd zo'n 70 actieve leden op komen dagen duurde de vergadering bij deze online-variant niet navenant korter. Integendeel, pas na 3 uur kon voorzitter Ruud Wessels afsluiten en had secretaris Jose Jans een fiks aantal actiepunten kunnen noteren, waarvan er 1 meteen werd ingewilligd, te weten het vervroegen van de ALV van april naar februari.  

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de AVW-crossen van 15 november en 6 december geen doorgang zullen vinden.
Voor de vierde cross van 27 december staat de deur nog op een kier en mogelijk zullen de andere 2 crossen nog worden ingehaald in 2021.
Ook de Ruitenburg Halve op 17 januari 2021 zal uiteraard niet georganiseerd kunnen worden op de wijze van 19 januari 2020. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal naar een sober alternatief worden gezocht met minder deelnemers, waarbij in ieder geval de beginnersgroep betrokken zal worden.

Vooralsnog zijn gezamenlijke trainingen niet mogelijk en blijft de kantine gesloten, maar in 2 maanden kan er veel ten gunste keren en zou bijvoorbeeld de vorige maand opgezette partytent al functioneel kunnen zijn. Wordt vervolgd!

Nieuws Overzicht