Besluiten AVW nav de Corona-perikelen (update 17 maart)

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus heeft het bestuur van AV Waterweg de volgende besluiten genomen:

Zeker tot 6 april zullen er geen trainingen zijn.
De pubquiz op vrijdag 27 maart kan geen doorgang vinden en de start van de powerwalk-cursus, die gepland stond op 31 maart, is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Dat laatste geldt ook voor de ALV die oorspronkelijk gepland stond op donderdag 2 april.  

Om positief af te sluiten: het is gelukkig nog steeds mogelijk - en zelfs sterk aan te raden - om de hardloopkilometers te blijven maken! Het is wel verstandig dit niet in (grote) groepen te doen totdat de opmars van het virus gestopt is. En  hopelijk is dat op niet al te lange termijn!
 

 

Nieuws Overzicht